Gelijk

genieten

  1. Home
  2.  » ANBI-gegevens

ANBI-gegevens

Stichting De Gouden Schakel is opgericht door een weldoenster die empathie voelt met mensen met een beperking. Zelf heeft zij in haar leven ervaren hoe fijn het is om je te verheugen op mooie dingen en je eigen uitdaging te kunnen volgen. Daarom stelt zij geld beschikbaar aan mensen die dit zo heel goed kunnen gebruiken voor hun persoonlijke groei. Sport, kunst, cultuur en reizen zijn essentiële dingen die het leven glans geven. In het besef dat ook haar man dit zo gewild zou hebben, gunt zij iedereen de kans om betekenis toe te voegen aan het leven. Het bestuur van de Stichting werkt pro deo met haar mee vanuit dezelfde visie.

Hieronder vindt u alle gegevens die fiscaal gezien belangrijk zijn om te vermelden.

Naam: Stichting De Gouden Schakel

RSIN/fiscaal nummer: 858612677

Doelstelling: Stichting De Gouden Schakel is een stichting die geld beschikbaar stelt aan mensen met een beperking (lichamelijk of zintuiglijk, verstandelijk en/of cognitief beperkt) om ze in de gelegenheid te stellen een vrijetijdsbesteding te genieten die zonder financiële hulp niet binnen het bereik ligt. De stichting behandelt alleen individuele aanvragen van personen die hun wensen zelf kenbaar maken al dan niet via hun mantelzorgers, familie, vrienden of kennissen.

Beleidsplan: Stichting De Gouden Schakel is opgericht in maart 2018 en heeft als eerste de beleidslijn het verzamelen en beoordelen van aanvragen uitgezet. Betalingen worden gedaan aan de leveranciers van de diensten, conform de beoordeelde offerte. Op basis van de eerste ervaringen zal nader beleid ontwikkeld worden.

Bestuur: het bestuur van De Gouden Schakel wordt gevormd door Tom van Neure (voorzitter), Sjoukje Niehof (secretaris) en Robert ten Berge (penningmeester). De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Actuele activiteiten: het verslag van onze toekenningen zal in de loop van het kalenderjaar op deze website worden toegevoegd.

De financiële verantwoording: wij publiceren uiterlijk vijf maanden na afloop van het kalenderjaar de balans, de staat van baten en lasten met een toelichting hier op onze eigen website.

Weet u precies wat u wilt en wat het moet kosten? Dan bent u klaar voor het aanvragen voor financiële steun. Het is handig als u voor het invullen een offerte bij de hand hebt. Een aanvraag kunt u online invullen via ‘Mijn aanvraag

Klik hier om de jaarverslag te bekijken

 

Klik hier om het standaardformulier te bekijken